DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 20 Ekim 2020 tarihi itibariyle su tutmaya başlanan Elazığ Kanatlı Barajında su seviyesinin su alma kotu olan 1.279’un üstüne çıktığını söyledi. 

Barajdasi su seviyenin  1.286 kotuna kadar yükselerek 8 milyon metreküp depolama hacmine ulaştığını söyleyen DSİ Bölge Müdürü Mahmut dündar, şu ifadelere yer verdi: "İlimizde en çok yağışın olduğu Mart, Nisan, Mayıs aylarında gerçekleşecek yağışlarla birlikte depolanan su miktarı çok daha üst kotlara çıkmış olacaktır.
Elazığ Kanatlı Barajı ve Sulaması Projesinin maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla, 185 milyon TL baraj inşaatı, 210 milyon TL sulama şebekesi inşaatı ve 30 milyon TL sulama alanında yapılan arazi toplulaştırma bedeli ve baraj göl alanı kamulaştırma bedeli olmak üzere toplam 425 milyon TL dir. Böylece temelden 79 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde ve 4,9 milyon m3 gövde dolgu hacmine sahip olan Elazığ Kanatlı Barajında depolanacak 43,90 milyon m3 su ile arazi toplulaştırması da yapılan Elazığ ili Karakoçan ve Kovancılar ilçe sınırlarında bulunan Demirci ve Kuşcu Ovalarında yer alan 19 köyün içinde bulunduğu 70.920 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile 2021 yılı sulama sezonuyla birlikte sulanması temin edilecek ve yılda 79 milyon TL tarımsal sulama faydası ve 21.000 kişiye tarımsal istihdam imkanı sağlayacaktır."
 

"MÜMBİT  TOPRAKLARI SU İLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDUYORUZ"
Dündar, "DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Elazığ ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyoruz. Elazığ merkez ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa yardımcı oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." açıklamasında bulundu. 

HİSSELİ ARAZİ SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ
Arazi toplulaştırma çalışmalarına da değinen Bölge Müdürü Dündar, "
Söz konusu Kanatlı Barajı Sulama alanının da içinde olduğu Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 köyde ve toplam 19.185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sayesinde ise, bu alandaki çok hisseli arazi sorunları çözüldü, sınır ihtilafları ve işgal sorunları çözüme kavuşturularak, bütün parseller yolla irtibatlandırılmıştır. Böylece, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak suretiyle, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğin arttırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bu projelerin, Elazığ ilimize kazandırılmasında emeği ve desteği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMIRLİ’ ye, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elazığ ilimize, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.