Elazığ İl Genel Meclisi, Ağustos ayı oturumlarına beşinci birleşimle sona erdi. Meclis Başkanlığını İbrahim Şerbet’in yaptığı birleşimlerde gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde meclis Üyesi Cuma Telçeken, söz alarak Hazar yolunda 14 km’lik yolun 3 yıldır yapılması gereken yolun yapılmadığını söyledi.

Meclis Üyesi Osman Dilek, daha önce mecliste görüşülen GES için hazırlanan komisyon raporu ile  DSİ’nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Hanifi Coşkun’da Osman Dilek’e cevap vererek, komisyon kararlarının kurum görüşlerine ve kanunlara bakılarak verildiğini söyledi.