Kökeni Anadolu olan vurmalı bir çalgı olan Kudüm, yan yana koyulmuş, birbirinden farklı büyüklükte tas biçimli iki ayrı gövdeye, deve veya keçi derisi gerilmesiyle oluşur.

Derinin sıcaklık değişiminden etkilenmesi, kudümü akortlamayı zorlaştırıyor.

Tarihi ve köklü bir musiki geçmişine sahip olan Elazığ'da yeni bir kudüm, Havalı Küdüm’e dönüştürülerek, tescil aldı.

Sadi baba dergahında meyzenlik ve tüm icra eden Hüseyin Bilal Özen normal koşullarda farklı bir akort sistemiyle akortlanan kudüm, havalı bir sisteme dönüştürülerek Hava ile akortlandı.

Havalı kudüm ilk kez Elazığ'da icra edilerek tescillendi.

El Pompa aracılığı ile kudüm ve Erbane sesleri bas veya tiz şekilde ayarlanabiliyor.