Prof. Dr. Yasemin AÇIK, Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi´nde, doktora eğitimini ise akademik görevini yürüttüğü Fırat Üniversitesi’nde tamamladı. 1991 yılında asistan olarak girdiği Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Bir süre İngiltere´de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Bölümü´nde çalıştı.

Halk Sağlığı Uzmanı olan Prof. Dr. AÇIK; ana-çocuk sağlığı, kadına yönelik şiddet, kadının toplumsal statüsü, çalışma yaşamı ve kadın, çocuk ihmali ve istismarı, sağlıklı kentler, çevre sağlığı, sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı maddeler, iş sağlığı ve güvenliği, bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ve epidemiyoloji gibi konularda çalışmalar yürütmüştür.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Hastane Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği gibi farklı idari görevleri de yürüten Prof. Dr. Yasemin AÇIK’ın birçok uluslararası ve ulusal dergide yayınlanmış 400 dolayında bilimsel yayını bulunmaktadır.

 1998 yılında kurulan Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Dernek Başkanı olan Prof. Dr. AÇIK, sigara ile mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Sigara ile mücadele kapsamında yürüttüğü önemli çalışmalarından ve Tütün Kanunu’na verdiği destekten dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından “Tütün Kanuna Destek Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Yasemin AÇIK, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tarafından da iki defa Takdirname ile ödüllendirilmiştir.

Prof. Dr. AÇIK’ın, çimento, akaryakıt, inşaat, turizm, enerji, medya, spor, turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok başarılı şirkette ortaklıkları mevcuttur.

Prof. Dr. Yasemin AÇIK, 2008 yılında, kentteki girişimci kadın sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak ve kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla bir grup arkadaşı ile birlikte Elazığ İş Kadınları Derneği’ni (ELİKAD) kurdu.

Kadınların evde ürettikleri el emeği, göz nuru ürünlerinin satışının yapılarak aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla ELİKAD ve Elazığ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliği ile “Hanımeli Göz Nuru” mağazası açıldı. Bu mağazada üç yıl boyunca, kadınlar evde ürettikleri ürünleri satarak hem ev ekonomisine katkıda bulundu hem de serbest piyasa ekonomisi içerisinde ürün geliştirme, marka oluşturma ve rekabet edebilme gücü kazanarak kendi iş yerlerini açtı.

Prof. Dr. AÇIK, Cumhuriyet tarihi boyunca Elazığ’a yapılan en büyük özel sektör yatırımı olan ve 2016 yılında faaliyete geçen Seza Çimento Fabrikasını, Elazığ’ın Baskil ilçesinde kurdu. Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması ve yerel kalkınmanın sağlanmasına katkı sunmak, yörede istihdamı artırmak ve doğup büyüdüğü topraklara vefa borcu ödemek amacıyla yapmış olduğu yatırım bölgede yaklaşık 10 bin kişinin hayatına olumlu etki yaratıyor.  

Prof. Dr. AÇIK, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcılığı, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanlığı, Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı Kurul Üyeliği, Elazığ Ekonomi Platformu Başkanlığı, ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı gibi STK görevleri de üstlendi.

TÜRKONFED İş Dünyası Kadın Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli etkinliklere imza atan Prof. Dr. Yasemin AÇIK, 2016 yılında “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi”, 2017 yılında “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi’ gibi iki önemli uluslararası zirvenin, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenmesine vesile oldu.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı olarak; “Kadının Çok Yönlü Güçlendirilmesi” projesinin; Mersin, Samsun, İzmir, Adana, Kayseri ve Hatay’da gerçekleştirilmesini sağladı.

Prof. Dr. Yasemin AÇIK, ekonomi dergisi Fast Company tarafından hazırlanan Türkiye’nin 100 kadın girişimcisi listesinde 7’nci sırada yer alırken; iş dünyasının önde gelen dergilerinden olan Fortune Dergisi tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 İş Kadını" listesinde de dört yıl arka arkaya sıralamaya girdi.

Prof. Dr. Yasemin AÇIK,  Dünya Gazetesi tarafından 2018 yılında “Türkiye’ye İlham Veren 48 Kadın” arasında gösterilirken, 2021 yılında Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Liderleri” Ödül Töreni’nde ise “Anadolu’dan Yükselen Kadın Ödülü”ne layık görüldü.

Prof. Dr. Yasemin AÇIK, Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen Şehrin Ekonomi Ödülleri töreninde, Cumhuriyet tarihi boyunca Elazığ’da yapılan en büyük özel sektör yatırımını gerçekleştirmesi dolayısıyla “En Büyük Yatırım” ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. AÇIK, Elazığ’da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleriyle yakın iletişim içerisinde olarak, STK’ların yürüttüğü etkinlik ve projelere her zaman ortak ve destek oldu.

Kadının güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin sağlanması ve kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi için yoğun emek harcayan Dr. AÇIK, aynı zamanda; Elazığ’da birçok eğitim ve hayır kurumunun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olarak, çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasına katkıda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Yasemin AÇIK, evli ve iki çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

ÜYESİ BULUNDUĞU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

-Elazığ İş Kadınları Derneği - ELİKAD (Başkan)

-Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği - (Başkan)

            1998 yılından beri Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Yararı Dernek

-Yaşam Boyu Kadın ve Üreme Sağlığı Derneği Başkanı

-Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği

-Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı

-TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı (İki Dönem) 

-Anadolu Girişimci İş Kadınları Dernekleri Federasyonu-AGİFED Başkan Yardımcısı (Bir Dönem)

-ETSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (Bir Dönem)

-Elazığ Ekonomi Platformu Başkanlığı (Bir Dönem)

-Elazığ STK Platformu Üyesi

-Ankara Elazığlılar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

-Avrupa Elazığlılar Derneği Danışma Kurulu Üyesi

-Elazığ Kent Konseyi Üyesi

-Baskilliler Derneği Üyesi

-Sağlık Bakanlığı Ulusal Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği

-Sigara Sağlık Ulusal Komitesi Üyeliği

-Türkiye Halk Sağlığı Derneği Kurumu Derneği Üyesi

-Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Üyesi

-AİDS ile Savaş Derneği Üyesi

-İl Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği

-İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda Bilir Kişi

-Elazığ Spor Kulübü Futbol Takımı (3 Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği),

-Elazığ Tenis İhtisas Kulübü (Başkan Yardımcısı)

-Elazığ Buluşuyor Zirvesi Dönem Koordinatörü