Sektör temsilcilerimizin raporu ülke genelinde ilgi görecektir…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili ve KURSDER Başkanı Veli Aksu başkanlığında hazırlanan raporun, sadece Elazığ’daki işletmeleri değil ülke genelinde sektörde yer alan tüm firmaların ortak sorunu olduğunu ifade ederek, “Sektör temsilcilerimizce hazırlanmış olan bu rapor TOBB’ye takdim edilmiştir. Odamız tarafından hazırlanan bu rapor ülke genelindeki tüm işletmelerin müşterek sorunu olup, TOBB tarafından da gerekli şekilde değerlendirilecektir. Son derece önemli tespit ve çözüm önerilerinin bulunduğu raporun sektörün içinde bulunduğu sorunlardan çıkmasına vesile olacak önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Elazığ TSO tarafından hazırlanan raporda, sektörün sorun, talep ve çözüm önerileri:

  1. Her yıl alınan kurum ruhsat haçları kaldırılmalıdır. Bunun yerine kurum açılışlarında ve bir kereye mahsus olmak üzere, kurum kontenjan sayısına uygun bir ruhsat harcı uygulanmasına geçilmelidir.
  2. Direksiyon eğitim ve sınav aracı alımlarında ve akaryakıt kullanımında ÖTV ve KDV indirimi uygulanmalıdır.
  3. Damga Vergisinden muaf olan Özel Okullar kapsamına  Özel Öğretim Kurumlarının tamamı alınmalıdır.
  4. Eğitimde KDV’nin %1 olarak kalıcı hale getirilmesi sağlanmalıdır.
  5.  Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için önceki yıllarda verilen teşvik ödemelerinin kapsamının genişletilerek yeniden getirilmesi sektörün önemli bir beklentisidir.
  6. SGK pirimi konusunda devlet öğretmenlerinin muaf olduğu vergi matrahlarındaki muafiyetin özel okul öğretmenlerine de uygulanması, SGK pirim ve vergi giderlerinin düşürülmesi sağlanmalıdır.
  7. 03.10.2016 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen “…özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1/8/2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilirler….” İfadesiyle Özel Öğretim Kurslarının çalışma alanları tek dersle sınırlandırılmıştır. Bu durum birçok dersten liselerde eğitim alan öğrencilerin okul dışından almak istedikleri kurs programlarıyla ve üniversiteye giriş için girdikleri TYT – AYT sınav gerçeğiyle örtüşmemektedir. Devlet okullarında bu amaçla açılmak istenen kursların yetersiz kaldığı ve maliyetinin çok yüksek olduğu Sayıştay raporlarıyla sabittir.
  8. Hain darbe girişimi sonrasında çocuklarımızın, eğitim eksikliklerinin giderilmesi sürecindeki arayışında bu alandaki açığı kullanmak isteyen illegal yapıların kucağına itilmesine seyirci kalınmamalı ve çok sıkı tedbirler ve denetimler getirilmelidir.
  9. Sektörün KOSGEB Destek Programına dahil edilmesi beklenmektedir.
  10. Bu bağlamda; başta haksız rekabetin önlenmesi ve Özel Öğretim Kursları ile ilgili ivedi bir yasal düzenleme yapılmalı, eğitim gerçeğimizin reel ihtiyaçları göz ardı edilmeden öğrencilerin ihtiyacı olan kurs programlarını uygulayacak kurumların yasal zeminde çalışabilmesinin önü açılmalıdır.