Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz Başkanlığında toplanan heyet orman yangınları ile mücadele kapsamında komisyon kararlarını belirledi.

Toplantıda alınan orman ve mesire alanlarının kullanımı, ateş yakma, piknik yapma kurallarını içeren orman yangınları ile mücadele komisyonu kararları Elazığ Valiliği tarafından yayımlandı.

Elazığ Valiliği Tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde;

1-Orman yangını ihbarını alan Orman Teşkilatı ve diğer ilgili birimler, orman yangınını en seri şekilde İlgili Kaymakamlık ve Valilik Makamına bildireceklerdir. Alınan yangın haberi Orman İdaresi, 112 Afet ve Acil Durum Merkezi, Kaymakamlık ve Valilik tarafından gereği yapılmak üzere Polis, Jandarma ve kırsal mahalle muhtarlıklarına kadar ulaştırılmasına,

2-Yangınların başlama, devam ve söndürme haberleri ile yangın söndürülmesine ait talimatların ilgili mercilere ulaştırılmasında Kamuya ait her türlü Askeri ve Mülki haberleşme vasıtalarından ücretsiz olarak istifade edilmesine,

3-Elazığ İli hudutları dâhilindeki başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmamasına,

4-6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76 ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesine,

5-Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait ya da olası büyük yangınlarda destek amacıyla diğer illerden gelecek yangın ilk müdahale araçları, arozöz ve su ikmal araçlarının Belediye Başkanlıklarının itfaiye su dolum tesislerinden imkânlar ölçüsünde yararlandırılmasına,

6-Olası büyük orman yangınlarında ihtiyaç duyulması halinde Valilik Makamının emriyle DSİ, Karayolları Bölge Müdürlükleri, Askeri Birlikler ile Belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşların iş makinesi ve yangın söndürme araçlarından imkânlar ölçüsünde (hafta içi ve hafta sonu) yararlanılmasına, bu araçların sarf edeceği akaryakıt bedelinin Orman İdaresince karşılanmasına,

7-Orman yangını söndürülmesine iştirak eden orman yangını gönüllüleri ile mükelleflerin iaşelerinin söndürme işinin devamı müddetince Orman İdaresi tarafından karşılanmasına,

8-Orman yangınlarının söndürülmesine iştirak edenlerden hastalanan, yaralanan ve vefat edenler olduğu takdirde durumun Genel Kolluk Görevlisi veya Orman Memurlarınca bir tutanakla tespit edilip derhal en yakın Hastaneye gönderilmesine,

9-İl Müftülüğü ve bağlı birimleri aracılığı ile vaaz ve hutbelerde orman yangınları ile ilgili gerekli duyuruların yapılmasına,

10-TEİAŞ Müessese Müdürlüğü ve FEDAŞ Müessese Müdürlüğünce ormanlık alanlardan ve orman alanı civarından geçen enerji nakil hatlarının kontrol edilerek eskiyen hatların orman yangınına sebep vermeyecek şekilde onarılmasına, Orman alanından geçen enerji nakil hatlarına tehlike arz eden ağaçların ve bu ağaçların altında bulanan  alt örtü temizliğinin yangınları önleyici tedbirler kapsamında Orman İşletme Müdürlüğüne haber verilerek ilgili elektrik dağıtım şirketlerince yapılmasına,

11-Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine,

12-Orman yangını için yüksek risk barındıran günlerde ormanlık alanlara girişlerin, Valilik Makamı ve ilçe kaymakamlarınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi/dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanmasına,

13-Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesine ve vatandaşlarımıza gerekli uyarıların yapılmasına,

14-Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, Karar verilmiştir.