Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 8/2/2021 tarihli ve 2021-107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 20/3/2021 tarihli ve 2021/173 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki Karar ekte yer almaktadır” ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete'de ise şu ifadeler yer aldı:

“Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının yapabilecekleri atama sayılarına ilişkin 8/2/2021 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE I - (I) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayılarını gösteren ekli liste, 8/2/2021 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Karan eki Karara ekli (2) sayılı liste olarak eklenmiştir.

MADDE 2 - (I) Bu Karar 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (I) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”