Milletvekili Keleş: Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Süreci Başlıyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi süreci ile ilgili detayları paylaştı.

PAYLAŞ

Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesini kapsayan geniş bir alanı etkileyen, stratejik bir çevre ve kalkınma girişimi. Projeye dair detaylar, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini korumak ve kırsal kalkınmayı desteklemek için yapılan geniş çaplı çalışmalar hedefleniyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi süreci ile ilgili detayları paylaştı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş; “Bu önemli proje, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Bingöl ve Elazığ illerini içeren Fırat Nehri üst havzasında yer alan bölgeleri kapsıyor. Amacı, bölgedeki doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesidir. Proje ile doğal kaynakların ekonomik değerinin artırılması ve kırsal yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir” dedi.

Milletvekili Erol Keleş; Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi; Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından finanse edilecek olup köylülerin, çiftçilerin ve yerel toplulukların projeye aktif katılımını öngörmektedir. Bu projenin, sürdürülebilir gelişmenin yanı sıra toplumsal dayanışmayı da güçlendirmeyi amaçlanmakta. Kapsam ve proje ile amaçlanan hedefler doğrultusunda ise bozuk ormanların iyileştirilmesi, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı, hayvan içme suyu sıvatları, kaşınma kazıkları, tuzluklar, ortak kullanıma açık basit hayvan barınakları) gibi ormancılık tesis çalışmaları ile birlikte fidan üretimine yönelik fidanlık alt yapılarının iyileştirilmesi. Küçük ölçekli sulama alt yatırımları (Su depolama havuzları, toprak sulama kanallarının iyileştirilmesi, tarla içi damla sulama, ortak kullanıma açık köy çeşmesi ve sıvat yapımı vb.), buğday ve arpa verimini iyileştirme (Sertifikalı tohum kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılması), hayvansal üretimin iyileştirilmesi (Suluda/kuruda yem bitkisi-fiğ, yonca, silajlık mısır vb. üretimi, hayvan barınaklarının-ahır iyileştirilmesi, arıcılığın geliştirilmesi vb.), bitkisel üretimin iyileştirilmesi (Kapalı meyve bahçesi tesisi, tarlada sebze üretimi, plastik örtü altında-sera sebze üretimi, bağ terbiyesi, çilek ve lavanta üretimi vb.), enerji tasarruflu teknolojilerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması (Güneş enerjili su ısıtma üniteleri, hane izolasyonu, yalıtım, enerji tasarruflu soba-kuzine, ortak kullanıma açık taş ekmek fırınları”  dedi.
 

“MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİNDE Kİ BAŞARI, FIRAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİNE ZEMİN OLUŞTURMUŞTUR”

Prof. Dr. Erol Keleş, “2013-2022 yılları arasında yaklaşık on yıl boyunca uygulanan ve büyük başarılar elde eden Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi için sağlam bir zemin oluşturduğunu” belirtti.

Keleş, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinde doğal kaynakların bozulmasını önlemek, toprak koruma ve erozyon kontrolü, ağaçlandırma, meşe rehabilitasyonu, mera ıslahı gibi gelir getirici faaliyetlerle üst havzada yaşayan halkın yoksulluğunu azaltarak doğal kaynaklara olan baskıyı hafiflettiğini vurguladı. Keleş, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından bölgedeki en başarılı projeler arasında gösterilirken, dünya çapında da önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin, IFAD'ın Avrupa, Orta Asya, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 30 ülkede yürütülen 41 projeden biri olduğunu” belirtti.

Keleş, “Bu başarıların ışığında, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin de benzer beklentileri ve amaçları gerçekleştireceğine olan inancını” dile getirdi. “Bu yeni proje ile sürdürülebilir çevre yönetimi, biyoçeşitlilik korunumu ve iklim değişikliğine adaptasyon gibi konularda önemli adımlar atılmasını hedeflediklerini” belirtti.

Milletvekili Keleş, Yerel toplulukların kapasitelerini artırarak bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ve böylece hem çevresel hem de toplumsal sürdürülebilirlik için çaba gösterdiklerini belirterek bu projenin toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını ve daha geniş bir etki yaratmasını amaçlamakta olup, bu projenin yüksek maliyetli olduğunu, fizibilite çalışmalarının 1 Ocak 2024'te başlayacağını, 2025 yılında ise yedi yıllık uygulama aşamasına geçileceğini belirterek, yönetimini de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının başkanlığında, Elazığ ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüklerinin de içinde bulunduğu Merkezi Uygulama Birimi tarafından yürütüleceğini belirtti.

Prof. Dr. Erol Keleş, projenin bölgedeki deprem sonrası yaşanan tahribatın etkilerini hafifletmek ve ekonomik kayıpları azaltmak açısından da büyük önem taşıdığını belirtirken IFAD'ın 12. Kaynak Yenileme Dönemi kapsamında Türkiye için ayrılan kaynağın bu proje ile etkin bir şekilde kullanılacağının altını çizerek, projenin ilimize ve bölgemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN