Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından meslek liselerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’’ hayata geçirildi.

Proje kapsamında meslek liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi, okulların eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, öğrencilerin temel beceri eğitimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması ve öğrenci velilerine Hayat Boyu Öğrenme kapsamında eğitim desteği sağlanması şeklinde 5 ana tema belirlendi.

Etkinlikler İlimizde Başladı
Gazi MTAL, Öğretmen Sıdıka Avar MTAL, İMKB MTAL, TOKİ Arif Güneş ÇPL, Kovancılar MTAL ve Arıcak ÇPL olmak üzere 6 okul projeye dâhil oldu. Projeye dâhil olan bu 6 okulumuzla birlikte Şehit Faruk Barut ÇPL ve Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi’nin de içerisinde bulunduğu 8 okulumuza toplamda 330.000 TL bütçe ayrılarak kütüphaneleri Z Kütüphane (zenginleştirilmiş kütüphane) haline getirildi. Projenin devamında 6 okulumuzun büyük onarımları yapılarak, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları da zenginleştirilecek.

Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada; “Akademik Destek ve Eğitimler / 9271 test dağıtıldı / “Beceri Temelli Tekrar Testleri” dağıtıldı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik olarak hazırlanan 9271 adet “Beceri Temelli Tekrar Testleri” okullarımız kanalıyla öğrencilerimize ulaştırıldı. Ayrıca “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamındaki liselerde görev yapan 8 müdür, 42 müdür yardımcısı ve 489 öğretmenin katılımıyla çevrimiçi olarak “Sınıf İçi Değerlendirme” ve “Tamamlayıcı Değerlendirme Yöntemleri” eğitimleri gerçekleştirildi. 


Sanat ve Zanaat Buluşuyor / Kişisel gelişim ve sosyal etkileşim hedefleniyor 
Proje kapsamında yürütülen bir diğer etkinlik ise “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor” parolasıyla hayata geçirilen çalışma oldu. Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde eğitim gören sanata eğilimli öğrencilerin kişisel gelişimlerinin ve sosyal etkileşimlerinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ndeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, çevrimiçi ortamda bir araya geliyorlar.
Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümlerinde öğrenim gören ve gönüllülük esasına göre belirlenen 77 öğrenci, sanatsal bilgi ve deneyimlerini 2 koordinatör öğretmen eşliğinde 2 aylık bir süre boyunca Meslek Lisesi öğrencilerine aktaracak. Etkinlik sonunda Meslek Lisesi öğrencilerinin ortaya koyacağı eserler, 3 resim, 3 müzik öğretmeninin de içerisinde bulunduğu seçici kurul tarafından değerlendirilerek sıralamaya tabi tutulacak. Sıralama sonunda her iki alanda (resim, müzik ve ses icrası) birinci olan öğrencilerin eserleri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilecek” dedi.


Eserler Online Sergide Yer Alacak / Dereceye Girenler Ödüllendirilecek
Her iki alanda il birincisi olan eserler Mayıs ayında (https://mtegm.meb.gov.tr/) adresinden duyurulacak olup, öğrencilerimizin ortaya koyduğu bütün eserler çevrimiçi sergi olarak Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sayfasında ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait Mesleğim Hayatım Youtube sayfasında yayımlanacak.


 Milli Eğitim Bakanlığımız resim ve müzik ses icrasında birinci olan öğrencilere ödül olarak dizüstü bilgisayar hediye edecek. Ayrıca dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrencilerle bu öğrencilere rehberlik eden Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine Bakanlığımızca Katılım ve Teşekkür Belgesi verileceğini belirten Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi GÜRTÜRK; “Bu çalışmamızın ana amacı, göz aydınlığımız çocuklarımızın kaliteli zaman geçirirken öğretmenleri ve akranlarıyla iletişim içerisinde olmaları, onlardan bilmediklerini öğrenirken kendi bildiklerini de onlara öğretmeleridir. Çalışma sonunda her ne kadar ödüller verilecekse de çocuklarımızın çalışma sırasında öğrenecekleri ve kazanacakları deneyimleri daha kıymetli olacaktır’’ dedi.