Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Elazığ’da uygulanan “Nohutum Tarlada, Yemeğim Sofrada” projesiyle Körpe Köyü’nde ekimi yapılan Nohut’un hasadı yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Birlik Başkanları ve çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, nohutta 3.300 ton ürün rekoltesi beklediklerini belirterek; “Bakanlığımız tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; İl Müdürlüğümüzce hazırlanan “Nohutum Tarlada, Yemeğim Sofrada” projesi Bakanlığımız tarafından uygun görülmüş ve projenin uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Tohumluk maliyetinin % 75’ i Bakanlığımız tarafından desteklenmiş, % 25’ i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanmıştır. Dağıtımı yapılan Nohut tohumluğu projesinin toplam maliyeti 5.3 Milyon TL. olup, tohumluğun 1.3 Milyon TL.’ si çiftçilerimiz tarafından karşılanmış ve geriye kalan 4.000.000 TL. ise Bakanlığımız tarafından desteklenmiştir. İlkbahar döneminde İlimiz genelinde 906 çiftçimize 10.428 dekar alan için 146.000 kg. tohumluk ekimi gerçekleştirilmiştir. Merkez İlçemizde ise 146 çiftçimize 2.350 dekar alan için 32.650 kg. tohumluk ekimi gerçekleştirilmiş ve ürünler hasat edilmeye başlanılmıştır. Bu yıl için iklim şartlarının uygunluğu ve yağışların yeterli olması nedeniyle ekimi yaptırılan Nohut ürününde gelişme ve verim iyi durumda olduğunu ve 2023 yılı için İlimiz genelinde yaklaşık 25.000 dekar alanda nohut ekimi yapılmış ve bu ekim alanı karşılığında 3.300 ton ürün rekoltesi beklenilmektedir.” dedi