Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, pandemi sürecinde anne ve bebek sağlığını korumak için büyük özveri ile çalışan ebelerin hastanelerin tüm birimlerinde görev tanımlarının dışında verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini beliterek, eleberin ettiği insan onuruna yaraşır bir ücret ve emeklilik koşullarına kavuşturulması gerektiğini söyledi.
karataş yaptığı açıklamada; "Covit-19 pandemisi sırasında anne ve bebek sağlığını korumak için büyük özveri ile çalışan ebelerimiz hastanelerin tüm birimlerinde görev tanımlarının dışında verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmişlerdir. Bu özverili ve başarılı olmaları sebebiyle haklı olarak Dünya Sağlık Örgütü ‘Hemşire ve Ebe Yılını ilan etti. Dünyanın birçok ülkesinde saygın bir meslek olarak kabul gören ebelik, ülkemizde halen daha yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer almakta ve hak ettiği saygınlığı görememektedir. Ebelik mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirsizliği halen daha devam etmektedir. Günümüz koşullarına uygun meslek yasası çıkarılamamış, ebeler sağlık hizmetleri içinde hak ettiği değeri görememiştir. İçinde bulundukları ağır ve kötü çalışma koşullarını düzeltmesini talep eden ebelerin özlük hakları konusundaki beklentileri de halen karşılanmamıştır. Sağlık sistemindeki kritik rolleri göz önüne alınmalı, ebeler hak ettiği insan onuruna yaraşır bir ücret ve emeklilik koşullarına kavuşturulmalıdır. Döner sermaye ve performansa dayalı sistemin tamamen kaldırılıp, sağlık çalışanlarının sabit maaşlarda ivedi olarak iyileştirme yapılması gerekmektedir.
Döner sermaye ve performans uygulamasının yol açtığı sorunlar, pandemi sürecinde ek ödeme uygulaması ile katlanarak büyümüştür. Tüm kamu çalışanları için 3600 ek gösterge verilmeli,ebeler ayrı tutulmamalı, yıpranma payı hakkının her 1 yıl için 90 gün olacağı tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir.Ebelere işyeri hemşireliği, aile danışmanı olma hakkı tanınması, doğumhanelere riskli birim artırımlı nöbet ücreti ödenmesi de ebelerin beklentilerinin başında gelmektedir. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin geride kalması, sağlık çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşması mücadele azmi ve inancıyla; tüm meslektaşlarımın 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyorum." dedi.