Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Baskil İlçesi, Karakaş Köyü sınırları içerisinde bulunan "Karakaş Yerleşim Alanı" Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Gazetede yayımlanan karara göre; Elazığ İli, Baskil İlçesi, Karakaş Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait 209 ada 1 no.lu parsel ile özel mülkiyete ait 209 ada 3 no.lu parselinde yer alan "Karakaş Yerleşim Alanı" 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında sınırları ekli koordinatlı haritada belirlenen şekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ve hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi” denildi.