Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Fırat Üniversite’ne farklı birimlerde, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 8 Öğretim Elemanı, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 83 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversite Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmekte.

Fırat Üniversitesi'ne alınacak 91 öğretim üyesi için detaylar ise şöyle;