Fırat Üniversitesi 17 Araştırma Görevlisi Alacak

Fırat Üniversitesi, çeşitli anabilim dalı ve programlarda görevlendirmek üzere 17 araştırma görevlisi alacak.

PAYLAŞ

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN) ALIM İLANI


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  10.07.2018  tarihli  Resmî   Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Yükseköğretim Kurulunun 2023 yılı için belirlediği öncelikli alanlar için Araştırma Görevlisi alınacaktır Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

Duyuru Başlama Tarihi 30.11.2023   Sınava Giriş Tarih 22.12.2023
Son Başvuru Tarihi 14.12.2023 Sınav Açıklama Tarihi 26.12.2023
Ön değerlendirme Tarihi 18.12.2023 Sonuçların açıklanacağı adres www.firat.edu.tr
BİRİMİ İLAN NO ANABİLİM DALI/PROGRAM İLİŞKİLİ OLDUĞU ÖNCELİKLİ ALAN KADRO DERECESİ KADRO ADEDİ KADRO ÜNVANI ALES BARAJ
PUANI
YABANCI DİL BARAJ
PUANI
ALES PUAN
TÜRÜ
İLANDA ARANAN ŞARTLAR
Fen Fakültesi 2023/33 Anorganik Kimya Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SÖZ Kimya bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor  olmak.  Not:  Bu  kapsamda  istihdam edilecek  olanlar  yalnızca  Akıllı  ve  Yenilikçi  Malzemeler
öncelikli alanında doktora eğitimi yapacaktır.
Mühendislik Fakültesi 2023/34 Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Bilgisayar  Mühendisliği  veya  Yazılım  Mühendisliği  bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi öncelikli alanında
doktora eğitimi yapacaktır.
2023/35 Bilgisayar Yazilimi Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Kuantum Programlama 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Bilgisayar  Mühendisliği  veya  Yazılım  Mühendisliği  bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca Kuantum Programlama öncelikli alanında doktora
eğitimi yapacaktır.
Mühendislik Fakültesi 2023/36 Elektronik Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Elektronik    Mühendisliği,    Elektronik    ve    Haberleşme Mühendisliği      veya      Elektrik-Elektronik      Mühendisliği bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak   ve   bu alanlardan  birinde  tezli  yüksek  lisans  yapıyor  olmak.  Bu kapsamda  istihdam  edilecek  olanlar  yalnızca  İleri  Robotik Sistemler  ve  Mekatronik  öncelikli  alanında  doktora  eğitimi
yapacaktır.
2023/37 Enerji Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makine mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda  istihdam  edilecek  olanlar  yalnızca  Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama öncelikli alanında doktora eğitimi
yapacaktır.
2023/38 Mekanik Anabilim Dalı (Makine Müh.) (Öncelikli Alan) Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Makine mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda   istihdam  edilecek  olanlar  yalnızca   Akıllı  ve Yenilikçi   Malzemeler   öncelikli   alanında   doktora   eğitimi
yapacaktır.
2023/39 Veri Bilimi Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Bilgisayar  Mühendisliği  veya  Yazılım  Mühendisliği  bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi öncelikli alanında
doktora eğitimi yapacaktır.
2023/40 Yapay Zeka Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Bilgisayar  Mühendisliği  veya  Yazılım  Mühendisliği  bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi öncelikli alanında
doktora eğitimi yapacaktır.
Teknoloji Fakültesi 2023/41 Adli Bilişim Mühendisliği Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Siber Güvenlik/Kriptoloji 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Adli Bilişim Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Adli Bilişim  alanında  tezli  yüksek  lisans  yapıyor  olmak.  Bu kapsamda    istihdam    edilecek    olanlar   yalnızca    Siber Güvenlik/Kriptoloji    öncelikli    alanında    doktora    eğitimi
yapacaktır.
2023/42 Elektronik Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Elektronik    Mühendisliği,    Elektronik    ve    Haberleşme Mühendisliği      veya      Elektrik-Elektronik      Mühendisliği bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak   ve   bu alanlardan  birinde  tezli  yüksek  lisans  yapıyor  olmak.  Bu kapsamda  istihdam  edilecek  olanlar  yalnızca  İleri  Robotik Sistemler  ve  Mekatronik  öncelikli  alanında  doktora  eğitimi
yapacaktır.
2023/43 Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Siber Güvenlik/Kriptoloji 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Yazılım  Mühendisliği  bölümü  lisans  mezunu  olmak  ve Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Bu  kapsamda  istihdam  edilecek  olanlar  yalnızca  Siber Güvenlik/Kriptoloji    öncelikli    alanında    doktora    eğitimi
yapacaktır.
2023/44 Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Yazılım  Mühendisliği  bölümü  lisans  mezunu  olmak  ve Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca Yapay Zeka ve  Makine  Öğrenmesi  öncelikli  alanında  doktora  eğitimi
yapacaktır.
Veteriner Fakültesi 2023/45 Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet
ve Ateroskleroz))
4 2 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Veteriner Fakültesi  lisans mezunu olmak.  Metabolizma  ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz) öncelikli alanında doktora yapıyor olmak.
2023/46 Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) Moleküler Farmakoloji, İlaç Araştırmaları ve
Aşı
4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Veteriner   Fakültesi   lisans   mezunu   olmak.   Moleküler Farmakoloji,  İlaç  Araştırmaları  ve  Aşı  öncelikli  alanında doktora yapıyor olmak.
2023/47 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
(Öncelikli Alan)
Zootekni ve Hayvan Besleme 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Veteriner  Fakültesi  lisans  mezunu  olmak.  Zootekni  ve Hayvan Besleme öncelikli alanında doktora yapıyor olmak.
Sivil Havacılık Yüksekokulu 2023/48 Havacılık Elektrik ve Elektroniği Anabilim Dalı (Öncelikli Alan) İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik 4 1 Araştırma Görevlisi 70 50 SAY Elektronik    Mühendisliği,    Elektronik    ve    Haberleşme Mühendisliği      veya      Elektrik-Elektronik      Mühendisliği bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak   ve   bu alanlardan  birinde  tezli  yüksek  lisans  yapıyor  olmak.  Bu kapsamda  istihdam  edilecek  olanlar  yalnızca  İleri  Robotik Sistemler  ve  Mekatronik  öncelikli  alanında  doktora  eğitimi
yapacaktır.


Genel ve Özel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir
5) Öncelikli Alan Araştırma Görevlilerinin Giriş Sınavları Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre yapılacaktır.
6) Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
7) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

İstenilen Belgeler
1- Özgeçmiş
2- Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)
3- 1 Adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı veya Fotokopisi ile e-Devlet çıktısı ile birlikte)
6- Tezli Yüksek Lisans Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir Onaylı resmi belge)
7- Doktora Belgesi (İlan şartında belirtilen alanı gösterir onaylı resmi belge)
8- Lisans Transkript Belgesi (Aslı veya Onaylı)
9- ALES Belgesi
10- Yabancı Dil Belgesi (KPDS/ÜDS/YÖKDİL/YDS)
11- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi
12- İlan Şartında Deneyim veya Hizmet İsteniyorsa Onaylı Hizmet Belgesi
13- Adli Sicil Belgesi

Muafiyet
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda  (deneyiminin  uzmanlık  alanları  ile  ilgili  olması kaydıyla), yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR.
1- Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.firat.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olmak. adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır
3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
5- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
9- 06.02.2013 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır
10- 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Yükseköğretim  Kurulunun  belirlediği  öncelikli  alanlar  için  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulunun  belirlediği  Lisansüstü  programa  en  geç  iki yerleştirme dönemi sonunda yerleşemeyen ve/veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimini tamamlamayanların kadroyla ilişiği kesilir

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN