HABER: VEDAT YETİK

Fırat Üniversitesi, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacak. 

Fırat Üniversitesi tarafından alınacak personel sayısı, unvanı ve aranan nitelikler şöyle:

Eczacı /Lisans    (1 Adet): Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak, (Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmıyor. . Başvuran aday sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların listesi ve sözlü sınav bilgileri ilan edilecek.

Hemşire/Lisans (46 adet): Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

Hemşire/Lise    (45 Adet): Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık Memurluğu Dalların birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Fizik Tedavi/ Önlisans (1 adet): Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri /Odyometri /Önlisans (1 Adet): Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri /Diyaliz/Önlisans (7 Adet): Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans (1 Adet): Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi Eğitimi kurs belgesine sahip olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri/Radyoloji/ Önlisans (1 Adet): Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, Kamu hastanelerinde en az 5 yıl mesleki tecrübesi olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri /Diş Protez/ Önlisans (2 Adet): Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak, belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans (2 Adet): Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Röntgen Teknisyeni/Radyoloji/ Önlisans (3 Adet): Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli/Dil ve Konuşma Terapisti/Lisans (1 Adet): Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacak.

3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacak.

4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecek.

5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecek.

6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecek.

7- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir (Resmî Gazete Yayım Tarihi 05.03.2021)

8- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek.