Elazığlı TRT sanatçısı ve araştırmacı yazar Salih Turhan’ın Kaleme Aldığı, “Harput-Elazığ Kültürüne Dair Şehrengiz Türküler” isimli kitap çıktı.

Farsça kökenli “Şehrengiz” kelimesi, divan edebiyatında herhangi bir şehrin güzelleri ve güzellikleri hakkında yazılan manzum yapıtların ortak adı olarak biliniyor.

ELFED Kültür yayınları tarafından çıkan kitap 260 sayfadan oluşurken , “Harput” ve yaklaşık yüz elli yıllık mirasçısı “Elazığ” adına doğrudan methiye olarak ya da dizelerinde sözcük olarak “Harput”un ve “Elazığ”ın söz edildiği, çoğu türkü bir bölümü de şarkı ve marştan oluşan anonim ve özel besteler yer alıyor.

Elazığlı TRT sanatçısı ve  araştırmacı yazar Salih Turhan, Harput-Elazığ’a dair Şehrengiz Türküler adlı kitapla, markalaşma yolundaki Elazığ’a yönelik farkındalığın artacağına inandıklarını belirtti. Turhan, kitapla Elazığlı sanatçılar başta olmak üzere; Elazığ’a sevgi duyan ses sanatçılarının, eserde yer alan yapıların, notalar üzerinden belleklerine alıp uygun müzik ortamlarında eski repertuvar ile harmanlayarak, icra etmelerinin amaçladığını söyledi.

Elazığlı olarak, Harput-Elazığ ile ilgili birçok çalışmaya ek olarak hazırladığı kitapta Salih Turhan, ELFED Başkanı Kazım Gökhan Elgin’e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.