MTA’nın verilerine göre, Elazığ’ın birçok önemli yer altı maden kaynaklarına sahip olduğu, bunların başında ise altın, krom, mermer, bakır, kurşun, çinko geldiği kaydedildi. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü’nün Elazığ ili ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda metalik maden ve endüstriyel hammadde yataklarının yanı sıra Dünya’da önemli bir pazara sahip olan Altın (Au) cevherinin de kent sahası içerisinde büyük oranda yer aldığı kaydedildi. Araştırmalara göre Elazığ’ın Keban ilçesi sınırları içinde yer alan Fırat Nehrinin Batı sahasında 40 bin 700 ton görünür, 10 bin 600 ton da muhtemel altın rezervi bulunuyor. 

ELAZIĞ’IN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI 
MTA’nın verdiği bilgilere göre, 26 milyon ton olan Türkiye krom potansiyelinin % 45’lik bölümünün Elazığ Guleman bölgesinde bulunduğu, Guleman Bölgesinin krom potansiyeli ve üretimi açısından birinci önemli bölge olduğu belirtildi. 

Bölgedeki en önemli kurşun-çinko yataklarından birinin ise Keban-Simli Kurşun-Çinko yatağı olduğu bildirildi. Bu yatakta, % 4.51 Pb, % 5.28 Zn ve 100 gr/ton Ag değerleri saptandığı, 86.800 ton görünür, 48.000 ton muhtemel ve 1.000.000 ton mümkün rezerv belirlendiği kaydedildi. 

Açıklamada ayrıca, Keban-Simli gümüşlü kurşun-çinko yatağından geçmişte 577.000 ton tüvenan cevher üretimi yapıldığı ancak bu kaynağın günümüzde işletilmediğini belirtildi. 

Elazığ’ın bakır yatakları bakımından da büyük önem arzettiği belirtilen açıklamada, Keban-Nallıziyaret ve Sivrice-Uslu sahalarının ildeki diğer önemli bakır yataklarından biri olduğu, Nallıziyaret yatağında toplam 4.5 milyon ton rezerv belirlendiği vurgulandı. Bunun dışında Keban, Palu ve Sivrice ilçelerinde çok sayıda küçük boyutlu bakır-kurşun-çinko-molibden zuhurları bulunduğu ifade edilirken, İlde ayrıca çok sayıda manganez cevherleşmelerinin bulunduğu ancak bunların büyük çoğunluğunun küçük boyutlu zuhurlar niteliğinde olduğu belirtildi. 

Maden ilçesindeki % 16-20 arasında Mn içeriğine sahip zuhurların toplam 
rezervinin 1960 ton olduğu, İldeki önemli demir zuhurlarının ise Keban ve Baskil ilçelerinde bulunduğu anlatıldı. 
Baskil-Karakaş demir zuhurunda 126.270 ton görünür rezerv, Keban Aşvan demir zuhurunda ise 23.798 ton görünür demir rezervi tespit edilirken.,Bölge endüstriyel hammadde açısından da başta mermer olmak üzere önemli oluşumlara sahip. 
Yöredeki mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca işletilirken Mermer dışında ildeki diğer endüstriyel hammaddelerin florit ve kireçtaşı olduğu kaydedildi 

ALTIN ( Au ) 
Keban (Fırat batısı) Au Sahası 
Tenör : 1.2 gr/ton Au, 142.9 gr/ton Ag, 
Rezerv : 40.700 ton görünür, 10.600 ton muhtemel rezerv. 

DEMİR ( Fe ) 
Merkez-Aşvan Sahası 
Tenör : % 31.88 ve % 54.49 Fe 
Rezerv :% 54.49 Fe tenörlü 23.798 ton görünür rezerv, % 31.88 Fe tenörlü 164.250 ton 
görünür rezerv vardır. Yatağın bir kısmı geçmiş yıllarda işletilmiştir. 
Baskil-Karakaş Sahası 
Tenör : % 51.84 Fe, % 6.54 SiO2, % 0.36 Al2O3 
Rezerv : 126.270 ton görünür rezerv. Yatağın bir kısmı baraj gölü altında kalmış olup 
kısmen işletilmiştir. 
Keban-(Yahyalı ve Birivan-Hemzikan) Zuhurları 
Tenör : Bilinmiyor. 
Rezerv : 3 adet zuhur. Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur. 

FLORİT ( F ) 
Keban-Karamadara Sahası 
Tenör : % 40 CaF2, MnO, Pb, Zn, Fe2S, Mn 
Rezerv : 604 ton görünür,18.000 ton mümkün rezerv. Yatak geçmiş yıllarda üretilmiş. 

KİREÇTAŞI ( Kçt ) 
Sivrice (Örençay Köyü) Sahası 
Tenör : % 54.30 CaO 
Rezerv : 36.250.000 ton muhtemel rezerv. 
Elazığ-Cipköy 
Tenör : - 
Rezerv : 80.000.000 ton görünür+ mümkün+muhtemel rezerv. 

KROM ( Cr ) 
İl genelinde: 22 adet yatak ve zuhur gurubu saptanmıştır. Geçmiş yıllarda çoğunda üretim 
yapılmıştır. Günümüzde sadece Kapin ve Sori Yataklarında işletme faaliyetleri 
sürdürülmektedir. 
Tenör : % 15-35 Cr2O3 
Rezerv : % 35 Cr2O3 ve üzeri. 500.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv, % 15-35 
Cr2O3 tenörlü 7.000.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv. 

MERMER ( Mr ) 
Guleman-Altınoluk Köyü Yatağı-ELAZIĞ VİŞNE 
Kalite : Kırmızı, yeşil renkli çakıllar gene aynı renkli çimento ile tutturulmasıyla 
oluşmuşlardır. Sertliği 3, yoğunluğu 2.72 g/cm3, porozitesi % 3.2 
Rezerv : 15.000.000 m3. Bu yörede birçok mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca işletilmektedir. 

MOLİBDEN (Mo)-WOLFRAM (Şel)
Keban-Soğanlıköy Tenör : % 0.26 Mo, % 0.051 WO3 Rezerv : 25.000 ton görünür, 230.000 ton muhtemel rezerv

JEOTERMAL
KARAKOÇAN Karakoçan
Sıcaklık (ºC) 30-45
Debi (lt/sn) 25