Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın; 10 Mart’ı 11 Mart’a bağlayan Çarşamba gecesi idrak edilecek olan Miraç Gecesi ile ilgili bir mesaj yayınladı.
Gecenin önemine değinen Müftü Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli Elazizli Kardeşlerim; 10 Mart Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece Miraç Kandili’ni inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Bu gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran bir gecedir.
Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.
Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.
Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.
Hz. Peygamberimizin Peygamberliğinin onuncu yılında vuku bulan Miraç gibi hikmetli bir yolculukta Yüce Allah'tan bize çok kıymetli ve hayati değere sahip beş vakit namaz ve değerli müjdeler getirmiştir. 
Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır.
Miraç; günde 5 vakit namaz ile yükselişin manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajlarını yaşayarak Âlemlerin Rabbinin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmaktır. 
Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin ve eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır.
Miracın bize hatırlattığı değerlerin en önemlisi elbette Mescid-i Aksa’dır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa Siyonist Yahudilerin işgali altındadır. Mescidi Aksa özgür değilse Müslümanların ruh ve gönül özgürlüğü de yok demektir. Bu mukaddes gecenin, Mescid-i Aksa bilincini, özlemini ve gayretini artırarak, miracın mabedinin selametine, işgal ve zulmün bertaraf edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum.  
Bu gecenin şehrimize, ülkemize ve Âlem-i İslam’a mübarek olmasını, Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesini, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.