Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, pandemi nedeniyle ciro kaybı yaşamış ve kapanan işletmelerin ticari kredi taksit ödemeleri ile vergilerinin ertelenmesini ve işletmelere düşük faizli yeni kredi verilmesini talep etti. 

Elazığ İş Dünyamızın Öncelikli Beklentisi Finansman …
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Covid-19 salgını süresince kamu bankalarının reel sektöre destek verdiğini belirterek, “Odamız Meslek Komiteleri ve Üyelerimizin bizlerden iş dünyası adına öncelikli talebinin bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesi olduğunu görüyoruz. 2020 yılı Mart ayından itibaren hizmetler ana sektörü çatısı altındaki firmaların etkilendiği, çok ciddi manada ciro kaybı yaşadığı, vergi ve kredi ödemeleri, hatta kira ödemelerinde bile büyük sıkıntılar yaşadıklarına şahit olmaktayız.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana, otel, restoran, kafeterya, eğitim, hazır yemek gibi sektörlerde faaliyet gösteren oda üyelerimizin, üst üste gelen geçici kapanmalar ve ciro kayıpları nedeniyle sektörde yer alan üyelerimiz temel giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor. İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerin en az hasarla atlatılması ve pandemi sonrası işletmelerimizin kaldığı yerden devamı için yapılandırılan vergi borçları da dahil olmak üzere vergilerin yıl sonuna kadar ötelenmesi, ticari kredi taksit ödemelerinin 2022’de başlatılması ve bu sektörlerimize yeni bir finansman paketi açılmasını çok ivedi bir ihtiyaç olarak görmekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.