Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Prof. Dr. Bilal Çoban,  şu ifadelere yer verdi: 

Elazığ'da işsizlik sorunu özellikle genç nüfus arasında yaygındır.

Elazığ ilinde mesleklere göre kayıtlı işsiz sayıları incelendiğinde en fazla kayıtlı işsizin olduğu mesleklerin başında “Temizlik Görevlisi mesleği” yer almakta olup bu meslekte Elazığ ilinde Kuruma kayıtlı 5,276 işsiz bulunmaktadır. Bu mesleği sırasıyla Beden İşçisi (Genel) ile Tarım İşçisi (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) meslekleri takip etmiştir.

TÜİK tarafından gençler arsındaki işsizlik oranları ile ilgili olarak sunulan verilere göre her dört gençten biri işsizdir. Elazığ’da İşsizlik nedeniyle gençler, meslek sahibi olamamakta ve geleceklerini planlayamamaktadır. Bu durum ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Elazığ'da işsizlik sorununun çözümü için istihdam yaratacak yeni işletmelerin açılması, sanayi yatırımlarının artırılması, turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gibi adımların atılması gerekmektedir. Ayrıca, nitelikli işgücü yetiştirilmesi de işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.

Elazığ’da Yeni işletmelerin kurulması, Sanayi yatırımlarının artırılması gerekmektedir.

Elazığ ilinde temininde güçlük çekilen meslekler sektörlere göre incelendiğinde en fazla “İmalat sektöründe” eleman temininde güçlük çekildiği görülmektedir. Elazığ ilinde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada “Dokuma Konfeksiyon Makineci” mesleğinin yer aldığı görülmektedir. Bu mesleği ise “Hemşire mesleği” takip etmektedir. Eleman teminde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada “Yeterli iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması” yer almaktadır.

Elazığ’da İstihdam yaratacak yeni işletmelerin kurulması, işsizlik sorununun azaltılmasına yardımcı olabilir. Bunun için girişimcilere finansal destek sağlanmalıdır.  Elazığ'da sanayi yatırımlarının artırılması, yeni iş imkânları yaratılmasına ve işsizlik oranının düşürülmesi için hep birlikte çaba göstererek siyasiler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları birlikte hareket etmelidir.

Elazığ’da Mesleki eğitim imkânlarının artırılması işgücü piyasasına nitelikli elemanlar kazandırmaya yardımcı olabilir.

Elazığ’da eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve mesleki eğitim programlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak çalışanların yetiştirilmesi ve iş gücü piyasasının izlenmesi, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayabilir. Elazığ'da yerel ekonomik kalkınma stratejilerinin belirlenmesi, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine ve yeni iş fırsatlarının oluşmasına yardımcı olabilir. Sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi, işsizlerin maddi olarak desteklenmesi ve işsiz kalanların iş bulmalarına yardımcı olmak için hizmetler sunulması gerekmektedir.

Elazığ Bağımsız Milletvekili  Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban;  Elazığ'da işsizlik sorununun çözümü için Elazığ’ın diğer problemlerinin de çözülmesi gerektiğini, Elazığ ilinde  ekonomik ve sosyal koşulların geliştirilmesi işsizlik oranının düşürülmesine yardımcı olacaktır.  İfadelerini kullanarak,  14 Mayıs 2023 tarihinde Elazığ’dan Milletvekili olarak seçildiğim taktirde, “Elazığ’daki ve Bölgedeki İşsizlik problemleri ile ilgili daha önce Elazığ’da gerçekleştirdiğimiz somut projeleri geliştirerek,  Elazığ’ın İşsizlik ve İstihdam problemini Ankara’ya taşıyarak,  konu ile ilgili paydaşlar ile birlikte mecliste çalışmalar yapmaya devam edeceğini” söyledi.