Araştırmacı-yazar Süleyman Yapıcı'nın, “Kültürel Dünyası İçinde PALU’DAN ESİNTİLER” isimli onuncu eseri kültür hayatımızda yerini alarak yayımlandı.

Araştırmacı-yazar Süleyman Yapıcı'nın büyük boy, bol fotoğraflı, renkli ve kuşe kâğıda baskılı 112 sayfadan oluşan “Kültürel Dünyası İçinde PALU’DAN ESİNTİLER” isimli onuncu eseri, alanında bir ilk olarak millî kültür hayatımızda yerini aldı.
Yazar, ilimiz, ilçemiz ve bölgemizle ilgili yayımlanmış eserlerine bir yenisini daha ilave etti. Bu çalışmanın kendi alanında bir ilk çalışma olduğunu söyleyen Süleyman Yapıcı kitapla ilgili şu bilgileri verdi:
“İlimizle ilgili yayımlanmış olan üç kitabımla birlikte, Palu ilçemizle ilgili de üçüncü toplamda onuncu eserim yayımlanmış oldu.
Uzun tarihi geçmişinde pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Palu, idrak ettiği Türk-İslâm asırlarında asıl kıvamına erişip özgün bir kimliğe ulaşmıştır. Gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri, kendine has Türkçe aksanı, giyim tarzı ve mutfak kültürüyle Palu, bir bakıma Anadolu’nun zengin çeşitliliğinin yansıdığı bir beldedir. 
Güzide vilayetimiz Elazığ’ın köklü ilçesi Palu da bu şansı Murat ırmağıyla yakalamıştır. Murat ırmağının hayat verdiği coğrafyasıyla Palu, konumu gereği göçlerin uğrak mahalli olagelmiştir. Tarihî süreçte, bir yandan Türkistan ve Kafkaslar, öte yandan Balkanlar başta olmak üzere gönül coğrafyalarımızdan göçlerin mekân tuttuğu Palu, üzerinde barındırdığı farklı kültürleri bir potada sentezlemeyi başarmıştır. İşte bu sentez, Kültürel Dünyası İçinde Palu’dan Esintiler adını verdiğimiz kitabın muhtevasını oluşturmuştur.
Kitabın hazırlanışı, uzun bir hazırlık sürecinde yoğun bir çalışmayla vücut buldu. Bu muhtevanın dokusunda yer alan gelenek, görenek, örf, adet, tutum ve davranışların bir kısmı, yaşımız itibariyle yaşadığımız tecrübe ve müşahedelerimizi aktardık. Bir kısmı ise, başta annem olmak üzere yakın aile çevremizde ve bizzat görüştüğüm eski nesillerin anlatımlarından ve uygulamalarından oluşmaktadır.
Yaptığımız bu mütevazı çalışma ile bu zengin kültür mirasının somut olmayan kısmının bir bölümünü derlemeye ve kayıt altına almaya çalıştık. Uzun yıllardan beri Palu’da Mayıs ayından başlayıp Kasım ayının ortalarına kadar devam; harman, hasat, değirmen, bulgur haşlama, dut ve üzüm mahseresi, tandır ekmeği, kavurma, şehriye, erişte ve tutmaç hazırlanması, yapımı ve sofraya taşınması gibi geleneksel doğal beslenme kültürümüz zamanla gelişen teknolojiye yenik düştü, unutulmaya ve yok olmaya başladı.
Kültürel Dünyası İçinde Palu’dan Esintiler adını verdiğimiz bu eserle geçmişte yaşanan bu geleneklerimizi anlatım ve bol görselleri ile birlikte zihinlerde yeniden canlandırmak, Palu’nun kültürel mirasını korumayı ve yeni nesilleri bu kültürle tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen başta annem olmak üzere her kese teşekkür ederim.”

SÜLEYMAN YAPICI KİMDİR?
İlahiyatçı, öğretmen ve yönetici olan yazar, 1960 Elazığ-Palu doğumludur.
1986-1997 yılları arasında Gaziantep, Nizip, Sivrice ve Elazığ’da değişik okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 
1997 yılında kurucu müdür olarak atandığı Elazığ Belediyesi Kültür Müdürü görevinde iken kültürel mirasın yaşatılması çerçevesinde Elazığ Belediyesi Mehter Takımı, Harput ve Türk Tasavvuf Korosu, Halk oyunları ve Tiyatrosu ekiplerinin kuruluşlarını gerçekleştirdi.
Murat Havzası adlı derginin kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. Bu dergide ve diğer yerel yayın organlarında çeşitli makaleleri yayımlandı.
Elazığ’da faaliyet gösteren birçok dernek ve vakıfların yönetim kurullarında görev yapan yazar, 2005-2006 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlendirmesiyle Yukarı Fırat Havzası Arkeolojik Yüzey Araştırması ekibinde yer aldı.
04-06 Ekim 2013 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nde Çevre ve Ahlak Ulusal Sempozyumu’na “İslam ve Çevre-İnsan ve Çevre”, 
14-16 Nisan 2016 tarihinde Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Sempozyumu’na “Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya”, 
11-13 Ekim 2018 tarihinde Uluslararası Palu Sempozyumu’na “1841 Nüfus Defterlerinde Palu” konulu tebliğ sunumlarında bulundu. 
Yazarın yayınlanmış eserleri:
* Palu, Tarih-Kültür-İdarî ve Sosyal Yapı [2004]. 
* Osmanlı Salnamelerde Harput 1869-1928 [2009].
* İslam ve Çevre - İnsan ve Çevre [Birinci baskı 2011, ikinci baskı 2015].
* İlimlerin Tasnifi (İlm-i Zahir ve İlm-i Batın) [2011].
* Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Dersim Sancağı 1869-1908 [2013]. 
* Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti Âlim - Müellif ve Mutasavvıflar Cilt 1, Cilt 2 [Birinci baskı. 2013; genişletilmiş ikinci baskı. 2015].
* Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya 1869-1908 [2014].
* Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı [2016].
* Milli ve Manevi Hamurumuzu Yoğuran Aziz Şehrin Aziz İnsanları [2016].
* Kültürel Dünyası İçinde Palu’dan Esintiler [2021].