Evlilikte verilen "iyi günde, kötü günde" sözleri, kişiden kişiye değişen sebeplerle bazen ömür boyu tutulamayabiliyor. Son yıllarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma oranlarının oldukça yüksek olması, aile danışmanlığına olan talebi artırırken mutlu evliliğin sırrı da merak ediliyor.

ABD Araştırdı

ABD merkezli Journal of Consumer Research dergisinin 230 çifti gözlemleyerek hazırladığı araştırmanın verileri büyük ilgi gördü.

Araştırmada gözlemlenen 230 çiftin ırk çeşitliliği de dikkate alındı. Katılımcı çiftlerin dörtte üçünün beyaz, yüzde 12'sinin ise siyahi olduğu belirtildi. Ortalama hane gelirlerinin 50 bin dolar olduğu ve çiftlerin yüzde 10'unun çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, ilk kez evlenen katılımcılar harcamaları ve banka hesaplarına göre üç gruba ayrılarak incelendi. Birinci gruba ayrı banka hesaplarıyla devam etmeleri, ikinci gruba ortak hesaba geçmeleri, üçüncü gruba ise bu konuda kendilerinin karar vermeleri direktifi verildi. Ortak banka hesabı açmaları söylenen çiftlerin, ayrı hesaplara sahip olanlara göre aralarındaki bağın önemli ölçüde daha kuvvetlendiği gözlemlendi. Öte yandan, ayrı hesapları bulunan çiftlerin finansal ilişkilerini "değiş tokuş" olarak gördükleri ve buna bağlı olarak ilişkinin ömrünün etkilendiği ortaya konuldu.