AK Parti MKYK Üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut, geçtiğimiz günlerde Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesinin ardından Mücbir sebep kapsamına da alındığını duyurmuştu.

Milletvekili Bulut, Elazığ’ın mücbir sebep kapsamına dahil edilmesinin ardından maliyenin sağlayacağı destek ve uygulamaların detaylarını paylaştı.

Milletvekili Bulut Elâzığ’ın Mücbir Sebep Uygulaması Kapsamına Dahil Edilmesi ile birlikte maliyenin sağladığı destek ve uygulamaları şöyle sıraladı;

1- 06.02.2023 tarihinden itibaren 31.07.2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmek suretiyle mükelleflerin beyan ve ödeme süreleri ötelendi.

2- Borçların 24 ay süre ile faiz alınmaksızın taksitlendirilmesine imkan tanındı.

3- Deprem sebebiyle yapılacak ödemeler sırasında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluğu 31/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kaldırıldı.

4- 31.07.2023 tarihine kadar kapsamında taksitlendirilen borcun %10 u ödenmeden borcu yoktur yazısı verilebilecek.

5- İlimizde bulunan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin diğer illerde bulunan mükellefleri de mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilecek.

6- 7256 ve 7326 sayılı  kanunlarının taksitleri devam eden borç yapılandırma ödemeleri 31.07.2023 tarihinden sonraya ötelenmiştir.

7- Deprem bölgelerinde bulunan akaryakıt, madeni yağ ve LPG dağıtıcı ve/veya bayilik lisansı bulunan mükelleflerin teminat verme süreleri 31.08.2023 tarihine kadar uzatıldı.