Karataş: Türk Kadını Sesini Duyurmalı

Karataş: Türk Kadını Sesini Duyurmalı

KAMU SAĞLIK-SEN Genel Başkanı Ümit Karataş 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla Sendika Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününün kadının çalışma hayatındaki hak arama mücadelesinin adı olduğunu belirten Başkan Karataş, şu ifadelere yer verdi: "Kamuda çalışan kadınlarımızda artık güçlerinin farkına varmalı sorunlarının çözümü için kendileri mücadele ortamında yer almalıdırlar. Burada önemle ifade etmek isteriz ki çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü için kadınlarımıza da görevler düşmektedir. Türk kadını sesini duyurmalı, düşüncelerini açıklamalı ve çözüm için mücadele etmelidir. Sivil toplumda görev alan kadınlar Türk kadının temsilcisi ve ümididir. Kamuda çalışan bayanların seslerini güçlü olarak duyurabilecekleri örgütlerde hiç şüphesiz ki sendikalardır. Bu nedenle KAMU SAĞLIK-SEN olarak kadınlarımızı sendikal mücadelemize ortak olmaya çağırıyor ve güçlü ailemizde sorunlarını çözmek için bir arada bulunmalarını istiyoruz. Bugün hizmet kolumuzda görev yapan Ebe ve Hemşireler de Türk kadınının zor şartlarda ülkesine ve milletine hizmetinin bir diğer timsalleridirler. Ebe ve hemşirelerimiz her gün sözlü veya fiziksel şiddetin yaşandığı sağlık kurumlarında zor koşullarda hizmet etmektedirler. Özellikle kırsal kesimde hizmet üretirken malzeme eksikliği, fiziki mekân yetersizliği gibi sorunlarla uğraşmaktadırlar. Sağlık çalışanları olarak ebe ve hemşirelerimiz çektikleri bu sıkıntıların bir an önce çözülmesi en büyük isteğimizdir. Bunları çözmenin yolunda en büyük adımda bu sıkıntıları yaşayan çalışma arkadaşlarımızın sorunlarını birliktelik içerisinde dile getirmesidir.
Bugün çalışan kadınların sorunlarını azaltmaya yönelik doğum yapan kadınlara yarım gün çalışma hakkı gibi birtakım tedbirler alınsa da iş güvencesi, çalışma süreleri, kreş imkânları, yasal korumalar ve toplumsal bilinç anlamında ideal seviyenin oldukça gerisinde kaldığımız da inkâr edilemez bir gerçektir. Kaldı ki kanunun yasalaşmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarılmadığı için kamuda çalışan kadınlarımız yarım gün çalışma hakkından da mahrum kalmaktadır.  Çıkarılan kanunların kâğıt üzerinde kalmaması, bu yönde atılan adımların samimiyetinin ortaya konulması bakımından önemli bir gösterge olacaktır. Bu vesileyle bu anlamlı günde, ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkarılarak çalışan annelerin en önemli sorunlarından olan çocuk bakımı konusunun da kalıcı bir çözüme kavuşturulması talebimizi yineliyoruz.    Bir ülkede, getirilen hukuki düzenlemelerin toplumsal yaşama yansıması için toplumsal algının da bu yönde geliştirilmesi gerektiği gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Kadınların hukuki haklarını kullanması için yasal düzenlemelerle birlikte, hukuk kurallarını hayata geçirecek olan bireylerin de yeterli olgunluğa erişmesi ve uygun toplumsal kültürün oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle öncelik mutlaka, evrensel, eşitlikçi bir toplumsal kültür oluşturmak olmalıdır. Bunun yolu da kadınlarımız lehine yapılan iyi ve doğru işleri bir lütuf değil insan olmanın bir gereği olarak görecek anlayışın geliştirilmesinden geçmektedir.Bu duygu ve düşünceler içinde başta evlat acısıyla yüreği yanan, bu vatan uğruna canlarını veren kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, kadın kamu görevlilerimizi de haklarımız ve ortak çıkarlarımız için KAMU SAĞLIK-SEN çatısı altında her kademede mücadele etmeye davet ediyorum"