Tarım Ve Orman Müdürlüğü Haberleri
SON DAKİKA

Tarım Ve Orman Müdürlüğü Haberleri

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Meyve Üreticilerini Uyardı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve ağaçlarında görülen ateş yanığı hastalığına karşı üreticileri uyardı.  Hastalığın isminden de anlaşıldığı gibi en tipik belirtisi, enfekteli bitki aksamının ateşten yanmış bir görünüm almasıdır. Bu görünüm elma ve ayvada kızılımsı kahverengi, armutta ise siyaha yakın koyu kahverengidir. Nemli havalarda enfekteli kısımlarda krem rengi sütümsü bir akıntı oluşur ve bu akıntı kuruduğunda elmada amber rengi, armutta ise kahverengi bir renge dönüşür. Bu akıntı hastalık etmeninin en karakteristik işaretidir. İlk belirtiler genellikle tek bir çiçek veya tüm çiçek demetinde görülür. Başlangıçta enfekteli kısımlar suda haşlanmış gibi bir görünüm alır, solar, büzüşür ve kahverengileşir. Zamanla ateşte yanmış gibi siyahlaşır. Enfeksiyon çiçek tablasına doğru ilerler ve çiçek tablası koyu yeşil renkte suda haşlanmış gibi bir görünüm alır. Ilık ve nemli havalarda çiçek sapı üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşur. Çiçek enfeksiyonunu genç meyve enfeksiyonları takip eder. Genç meyveler kurur, buruşur ve genelde dökülmeden dalda asılı kalır. Hastalık ilerledikçe tüm sürgün, ana dallar ve gövdeye kadar yayılabilir. Dip sürgünleri de dahil olmak üzere genç sürgünler hastalığa duyarlıdır. Enfekteli sürgünler ve yapraklarda renk değişikliği görülür. Armutlarda enfekteli sürgünler koyu kahve-siyah renk alır, elma ve ayvalarda ise açıktan koyuya kadar değişen kahverengidir. Taze sürgünler enfekte olduğunda siyahlaşır ve uç kısımları geriye doğru 180 derece kıvrılır. Bu belirti "Çobandeğneği" olarak adlandırılır. Ilık ve nemli havalarda, çiçek sapında olduğu gibi, sürgün üzerinde de damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşur. İlerleyen dönemde meyve enfeksiyonları, daha çok yazın dolu yağışından sonra meydana gelen yaralardan bakterinin giriş yapmasıyla oluşabilir. Armut meyvelerinde enfekteli kısım önce koyu yeşil veya su emmiş görünümü alır, daha sonra kahverengileşir veya siyahlaşır. Elma meyvelerinde ise enfekteli alanı çevreleyen sınır dokularında zamansız kızarma görülür. Meyve üzerinde damla şeklinde bakteriyel akıntı oluşabilir. Enfekteli meyveler renk değiştirir, buruşur ve mumyalaşarak dalda asılı kalır. Dal ve gövdelerdeki enfekteli kısımlarda dokular içeriye doğru çöker ve başlangıçta kırmızımsı-kahverengi bir hal alır. Kabukta küçük yarıkların oluşması ve koşullar uygun olduğunda bu kısımlardan bakteriyel akıntıların çıkması enfeksiyonun ilk işaretidir. Hastalıklı kısımlarda kabuk bir bıçakla kaldırıldığında kabuk dokusunun kahverengileştiği ve bu kahverengileşmenin sağlam doku içine doğru ilerlediği görülür. Hastalığın bir diğer belirtisi kök boğazı ve kök yanıklığı şeklinde görülür. Kök boğazında enfekteli alan koyu, su emmiş görünümlü ve morumsu bir renk alır. Enfekteli alanın kenarları önceleri belirsiz veya kabarık olur, daha sonraları oluşan çatlak veya yarıklarla kenar kısımları belirginleşir. Kabuk kaldırıldığında enfekteli alandaki iç dokularda kızıl-kahverengi çizgiler görülebilir. Kök boğazı yanıklığı, hastalığın diğer belirtilerini taşımayan ağaçlarda da görülebilir ve bu nedenle diğer kök ve kök boğazı hastalıkları ile karışabilir. Ateş yanıklığı hastalığı tüm dünyada karantinaya tabi olup, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarının en tahripkâr hastalığıdır. Sadece o yılın ürününü etkilemekle kalmayıp, ağaçlarda sürgün, ana dal ve gövdeyi hastalandırarak gelecek yıllardaki ürüne de etki edip ağacı kurutabilir. Ülkemizde Orta Anadolu Bölgesi'nde 1985 yılında saptanmış olup, günümüzde ülkemizin hemen her bölgesine yayılmış durumdadır. KONUKÇULARI E. amylovora Rosaceae familyasından Malus ve Pyrus cinslerinin yanı sıra 37 cinsi ve 129 türü enfekte eder. Özellikle armut, elma ve ayvalarda çok zararlıdır. Ayrıca yenidünya ve muşmula ağaçlarında da ciddi enfeksiyonlar oluşturur. Ahlât da (Pyrus elaeagnifolia) konukçusudur. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları dışında dağ muşmulası (Cotoneaster spp.), ateş dikeni (Pyracantha spp.), Diaspyros spp., ak diken (Crataegus spp.), üvez (Sorbus spp.) ve Photinia davidiana gibi bazı süs ve orman florası konukçuları arasındadır. MÜCADELESİ Ateş yanıklığı hastalığına karşı etkin bir mücadele için başlıca üç önemli esas üzerinde durulmalıdır. Bu önlemlerin birlikte uygulanması gerekir. a) Bahçede inokulumu en aza indirgemek. b).Yetiştiricilik tekniklerinden yararlanarak konukçudaki duyarlılığı asgari seviyeye indirmek. c) Doğru zamanda kimyasal uygulaması yaparak enfeksiyonun yayılmasını ve oluşmasını önlemek. Kültürel Önlemler - Sertifikalı fidan kullanılmalıdır. - Hastalıkla bulaşık alanlardaki konukçu bitkilerden çelik, aşı gözü, aşı kalemi, gibi üretim materyali alınmamalıdır. - Yeni kurulacak fidanlıklar, hastalıkla bulaşık olduğu bilinen elma, armut ve ayva bahçelerinin yakınlarında tesis edilmemelidir. - Özellikle hastalıkla bulaşık illerde bulunan resmi ve özel fidanlık ve anaçlıklar sürekli denetlenerek hastalık saptandığı takdirde yakılarak imha edilmelidir. - Fidanlıklarda bulunan üretim materyallerinde yara açılmamasına özen gösterilmeli, fidanlar üzerinde bulunan çiçekler enfeksiyon riskini minimuma düşürebilmek için uzaklaştırılmalı ve hastalığın yayılmasında etkili olan vektör böcekler ile fidanlıklarda düzenli olarak mücadele edilmelidir. - Büyük dallar kesildiğinde budama yerlerine 'luk Sodyum hipoklorit sürülmeli ve aşı macunu ile kapatılmalıdır. Budamada kullanılan bıçak, testere, makas vs. %3 lük lizol eriyiği veya 'luk sodyum hipoklorit çözeltisine daldırılarak dezenfekte edilmelidir. - Enfekteli bahçelerde hastalık temizliği amacıyla yapılan budamalar yaz aylarında kuru havalarda yapılmalı, büyük dalların budamasında hastalık etmeninin aktif olmadığı kış ayları tercih edilmeli, budama yerlerine 'luk sodyum hipoklorit sürülmeli ve aşı macunu ile kapatılmalıdır. - Vejetasyon döneminde ağaçlar devamlı kontrol altında tutulmalı, hastalıklı çiçek demeti, sürgün ve dallar enfeksiyon noktasının en az 30-40 cm altından kesilip çıkarılmalı ve hemen bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Bu işlemlerde kullanılan aletler, her seferinde daha önce belirtilen dezenfektanlardan birine batırılarak budama işlemleri sürdürülmelidir. - Bahçede dengeli gübreleme yapılmalı, aşırı vejetatif gelişmeyi sağlayan gübrelemelerden kaçınılmalı, ayrıca bahçe toprağının pH'sı 5.5-6.5 seviyelerinde tutulmalıdır. - Yağmurlama sulama uygulanmamalı, damla sulama tercih edilmelidir. - Farklı dönemlerde çiçek açmaları nedeniyle hastalık için uygun olan koşullarla çiçek döneminde karşılaşma şansları yüksek olan ve hastalığın yayılmasında önemli olan ateş dikeni, dağ muşmulası, akdiken, üvez, süs bitkisi olarak yetiştirilen elma, armut ve ayva T A G E M Meyve Hastalıkları Zirai Mücadele Teknik Talimatları 29 Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı bitkileri ile yabani konukçusu olan ahlat bitkileri sürekli kontrol edilmeli, mümkünse bahçe kenarlarından veya içinden sökülerek uzaklaştırılmalıdır. - Birçok böcek türü, etmenin vektörü olması nedeniyle, zararlılarla (özellikle Cacopsylla pyricola, C. pyri, Lygus lineolaris) mutlaka mücadele edilmelidir. Ayrıca hastalıkla bulaşık alanlarda hastalığın yayılmasında arılar rol oynadığı için, arı kovanları bahçede bulundurulmamalıdır. - Hastalığa karşı dayanıklı çeşit ve anaçlar seçilmelidir. Ülkemizde genelde yaygın olan armut çeşitleri hastalığa karşı duyarlıdır. Elmalardan en çok duyarlı olanlar klon anaçları M9, M26, M27 ve Mark isimli anaçlardır. M7, Novole ve Robusta 5 isimli elma anaçları ise en dayanıklı elma anaçlarıdır.

Keban’a 4.5 Milyon TL’lik Hibe

Keban Kaymakamlığı ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce DAP İdaresine sunulan 2 proje onaylandı.

Müdür Kılıç: ÇKS Başvuruları 2 Ocak 2024’te Sona Erecek

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru müracaatlarının 2 Ocak 2024’te mesai bitiminde sona ereceğini hatırlattı.

Bu yılın teması 'Sen Üret Yeter'

​Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi tarafından bir bankanın destekleri ile 13'üncüsü düzenlenen, Tarım Orman ve İnsan fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserler fotoğraf severlerle buluştu.

Elazığ'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhaneleri denetlendi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Ağın’da Nohut Hasadı Başladı

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan ve üyeleri ile üreticiler katıldı.

Körpe Köyü’nde Nohut Hasadı Yapıldı

Elazığ’da Nohutum Tarlada Yemeğim Sofrada Projesi çerçevesinde Körpe Köyü’nde ekimi yapılan nohutun hasadı gerçekleştirildi.

Kadın Çiftçiler Nohut Hasadına Başladı

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi kapsamında, Tarlada Nohut Kadına Umut projesinin nohut hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şube Müdürleri ve İçme Köyü Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı ve üyelerinin katılımıyla İçme Köyünde düzenlendi.

Elazığ'da 2023 yılı hububat hasadı başladı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, hububat hasadına katıldı.

Elazığ'da 40 Çiftçiye süt soğutma tankı verildi

Elazığ’da soğuk süt zinciri projesi kapsamında 40 çiftçiye çekilen kura sonrası süt soğutma tankı verildi.

Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Fasulye Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğünce hazırlanan Kuru Fasulye Ekiyorum Toprağımı Zenginleştiriyorum projesi kapsamında çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı.

Elazığ'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı Yapıldı

​Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şubesi koordinasyonunda, Vali Yardımcısı Recep GÜNDÜZ başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı.

Elazığ’da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı Yapıldı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şubesi koordinasyonunda, Vali Yardımcısı Recep Gündüz başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla İl Müdürlüğü toplantı salonunda Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı yapıldı.

Elazığ'da çifçilere tohum desteği

Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtımı yapıldı.

Kılıç: Elazığ’da Şap Hastalığı Yoktur

Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürü Ali Kılıç, Elazığ’da şap hastalığının olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Eğitimlerini Sürdürüyor

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Üreticiler, Bireysel Sulama Sistemleri Hakkında Bilgilendirildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağın, Keban ve Baskil ilçelerinde bireysel sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren üreticileri bilgilendirdi.

Bireysel Sulama Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi hakkında sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalar ve danışmanlara bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milletvekili Bulut: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binasını Yeniliyoruz

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğü için yeni hizmet binası yapılacağını, projenin 2023 yatırım programına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden İlginç Paylaşım!

Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Denetimlerini Sürdürüyor

Tarım ve Orman Elazığ İl Müdürlüğü, ​Güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda, yem ve bitki sağlığı denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında 2022 yılında 5005 adet Gıda Üretim, Satış ve Toplu Tüketim ile Yem İşletmelerinde 7359 denetim yapıldı. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Elazığ'da Anaç Koyun ve Keçi Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce il genelinde başlatılan anaç koyun ve keçi tespit çalışmaları devam ediyor.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğünün bilgilendirme toplantıları sürüyor

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 2022-2023 Başvuru Dönemi 14. 3 Etap bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Elazığ'da kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi protokolü

Elazığ'da kedi ve köpeklerin kimliklenidirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası arasında 2023 yılı için yetki devri protokolü imzalandı.

Elazığ'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kovancılar ve Palu ilçelerindeki vatandaşlara, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları 2022-2023 başvuru dönemi 14. 3 etap bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Elazığ'da çiftçilere 'tarımda tasarruflu su kullanma' eğitimi verildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı' çerçevesinde çiftçiler bilgilendiriliyor.

Çiftçilere tarımda tasarruflu su kullanma eğitimi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde çiftçilere ve üreticilere yönelik eğitimleri sürüyor.

Elazığ'da arılı kovan denetimleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı destek kalemleri arasında yer alan, arılık ve arılı kovan desteklemesine ait kontroller, Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince sürüyor.

Elazığ'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

Elazığ'ın Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik istişare ve bilgilendirme toplantıları sürüyor.

19 ilde 19 milyon yavru sazan sulara bırakıldı

Elazığ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Keban ilçesinde balık hasadı ve balıklandırma etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Elazığ dahil 19 ilde 19 milyon yavru sazan sulara bırakıldı.