Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2020 yılında Elazığ TSO bünyesinde açılması girişimleri başlatılan Türk Patent Kurumu Bürosu, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, “İşletmelerin sınai mülkiyet ihtiyaçları ve marka bilincinin oluşturulmasında yerinde hizmet ve coğrafi işaretli ürünlerin tesciline yönelik kurumsal kapasiteleri güçlendirme hedefimize önemli katkılar sağlayacak bir çalışma olmuştur” dedi. 

Büro hizmetleri en kısa sürede başlayacak…
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunun almış olduğu karar neticesinde Elazığ TSO bünyesinde Türk Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi’nin açılması talebimiz onaylanmıştır. Protokolümüzü Türk Patent Kurumu Başkanımız Sayın Prof.Dr.Habib Asan ile imzalamış bulunmaktayız. Büromuzun temsilciliğine Yönetim Kurulu kararımız ile Odamız Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Sayın Etem Yalın ile Odamız Sanayi Birimi ve Akreditasyon Sorumlumuz Sayın M.Mücahit Uçar görevlendirilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından görevlendirdiğimiz profesyonellerimize yönelik yapılacak bilgilendirmeler ve dokümanların sağlanması ile hizmetlerimiz başlayacaktır.
Protokolümüz kapsamında,  Elazığ’da faaliyet gösteren sanayici ve araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü birli ve doküman gereksinimlerinin karşılanması, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşmalarının sağlanması, patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesi ve tüm bunlarla birlikte ilimiz için çok önemsediğimiz coğrafi işaretli ürünlerin tescilinde kurumsal kapasitenin artırılmasını amaçlamaktayız.
İlimiz için değer üretecek bir Kurumun temsilciliğinin Odamız bünyesinde kurulmuş olmasından büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bu düşüncelerle ilimize hayırlı olmasını diliyor, Türk Patent ve Marka Kurumumuzun çok değerli Başkan ve Yönetim Kurulu’na destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.