Elazığ İl Özel Idaresi, Elysium'daki 4 dükkanı satışa çıkardı

Elazığ İl Özel İdaresi, Elysium Park Alışveriş Merkezinde bulunan 4 adet dükkanı yeniden satışa çıkardı. İhaleler 25 Temmuz Salı Günü saat 14:00'de yapılacak.

PAYLAŞ

Elazığ İl Özel İdaresi, Elysium Park Alışveriş Merkezinde bulunan 4 adet dükkanı yeniden satışa çıkardı. İhaleler 25 Temmuz Salı Günü saat 14:00’de yapılacak.

Elazığ İl Özel İdaresi, Elysium Park Alışveriş ve yaşam Merkezi bünyesinde, Keban Yolu üzerinde bulunan 4 adet cadde dükkanını yeniden satışa çıkardı.

İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 25 Temmuz Salı Günü saat 14:00’de gerçekleştirilecek. İl Encümeninde katılacağı ihale açık teklif usulü yapılacak. 

İhale hakkında detaylı bilgi Elazığ İl Özel İdaresi’nin web sayfasında yayınlandı.

 

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İLANI
 

TAŞINMAZ MAL SATIŞI:

1-  İdarenin;

            a)- Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ

            b)- Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796

2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmazlar (Dükkanlar) satışa çıkarılmıştır.

3- İhale, 2886 sayılı DİK.’ in 43. maddesi gereğince  “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır.

4- İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 25.07.2023 tarih ve saat 14:00’da İl Encümenince yapılacaktır. (İhale ilandaki sıralamaya göre yapılacaktır.)

5- İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir. Satışı düşünülen taşınmazların bilgileri ekli listede ki gibidir.

6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

            a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına dair dekont veya banka teminat mektubunu,

            b) Dosya Bedeli yatırıldığına dair makbuzu,

            c) Noter tasdikli imza sirküsünü,

            d) Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,

            e) Tebligat için adres beyan belgesini varsa irtibat telefon ve faks numarası ile elektronik posta   adresini,

            f) Yasal Yerleşim yerini gösterir Belgeyi

            g) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâlet belgesini ve istekli adına katılan kişinin noter  tasdikli imza sirkülerini,

            h) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini,

            i) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

            j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini İhale tarihi ve saatine kadar İhale              Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

      7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

      8- Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

      9- İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

 

SIRA    NO

BLOK

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

BULUNDUĞU KAT

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ       TEMİNAT (TL)

DOSYA    BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE              SAATİ

1

E BLOK

3

Zemin

11.214.000,00

672.840,00

1.000,00

25.07.2023

14:00

2

E BLOK

4

Zemin

11.754.000,00

705.240,00

1.000,00

25.07.2023

14:15

3

E BLOK

5

Zemin

17.500.000,00

1.050.000,00

1.000,00

25.07.2023

14:30

4

E BLOK

19

Zemin

18.150.000,00

1.089.000,00

1.000,00

25.07.2023

14:45

İlan olunur.

 

                                                                                             Ali ŞİŞ

                                                                                            Genel Sekreter

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN