Elazığ İl Genel Meclisi Şubat ayı oturumları ilk birleşimle başladı.

Meclis başkanlığını İbrahim Şerbet’in yaptığı oturumlarda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü.

Gündemin beşinci maddesi olan,  tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edile personele 2023 yılında ödenecek ücretin belirlenmesi konusu ile ilgili olarak plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporu görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin altıncı maddesi olan il özel idaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının kiraya verilmesi konusu ile ilgili olarak hazırlanan plan ve bütçe komisyonu inceleme raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ve önergelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından birleşim sona erdi.